ΔΥΠ 517-18-Δ-00005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/08/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή Τηλ.210 5270861
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ειρ. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270861) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Aνάδειξη μειοδότη για τη Συντήρηση (Enterprise Support) αδειών χρήσης του λογισμικού SAP για ένα έτος.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 517-18-Δ-00005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/06/2018
ΑΔ: A104256
Προϋπολογισμός: € 1.135.346,79 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
European Documents (zip) Λήψη