ΔΥΠ 517-18-Δ-00003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/04/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ειρ. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270861) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).
Υποβολή: ΔΕΗ / ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 12 MW με καύσιμο πετρέλαιο diesel, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 στον ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 517-18-Δ-00003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/03/2018
ΑΔ: A102736
Προϋπολογισμός: € 650.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV 70340000
NUTS EL432

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Προμήθειας 2018/S 059-131094 Λήψη