ΔΥΠ - 1506 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/02/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Βασιλοπούλου Τηλ.210 52 92 680
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Γενική συντήρηση έτους 2020 των Μονάδων Νο 3 και Νο 4 (WARTSILA VASA 12V32LN ον. ισχύος 4.100KW) και της Μονάδος Νο 8 (WARTSILA VASA 18V32LN ον. ισχύος 6.500KW) του ΑΣΠ Θήρας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 1506
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/01/2020
ΑΔ: A113580
Συμπλήρωμα 1 04/02/2020
ΑΔ: A114637
Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας