ΔΥΠ - 1504 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/04/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5292556
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά του προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο εργασίας) του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου σε δύο Οδικούς Άξονες (ΔΑΦΝΙ- ΛΑΥΡΙΟ και ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 1504
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/01/2020
ΑΔ: A113556
Συμπλήρωμα 1 05/02/2020
ΑΔ: A114643
Συμπλήρωμα 2 12/02/2020
ΑΔ: A114691
Συμπλήρωμα 3 27/02/2020
ΑΔ: A114760
Συμπλήρωμα 4 12/03/2020
ΑΔ: A114823
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 01/04/2020
ΑΔ: A114927
Προϋπολογισμός: € 125.501,60 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας