ΔΥΠ-1481 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/12/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/01/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: i.venizelos@dei.com.gr τηλ.2105293256
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας ”tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292698. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ.Σ. Πελεκάση και τον κ.Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ/τεχνικά θέματα, από τον ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου ( τηλ. 2292064333, 2292064171, κ. Γ.Θεοχαρόπουλο / κ. Ευσ. Σμυρνή).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή νέων ανταλλακτικών και επισκευή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών για τους ατμοφράκτες της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-1481
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/10/2019
ΑΔ: A111216
Συμπλήρωμα 1 31/10/2019
ΑΔ: A112325
Συμπλήρωμα 2 08/11/2019
ΑΔ: A112361
Συμπλήρωμα 3 26/11/2019
ΑΔ: A113426
Συμπλήρωμα 4 23/12/2019
ΑΔ: A113524
Προϋπολογισμός: € 63.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας