ΔΠΕΚΕ 53624097 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 19/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/07/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ.Κολλιδά Σ.Σπακουρής
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σταυρούλα Κολλιδά και τον κο Σπακουρή Στρατή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@ppcgroup.com και s.spakouris@ppcgroup.com.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργική υποστήριξη του δικτύου καταστημάτων της ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 53624097
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/07/2024
ΑΔ: A126577
Συμπλήρωμα 1 19/07/2024
ΑΔ: A126654
Προϋπολογισμός: € 4.950.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας