ΔΠΕΚΕ 52024092 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/06/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/07/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου Φ. Ζαφειρίου
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από Γ. Τραϊφόρου και Φ. Ζαφειρίου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@ppcgroup.com και F.Zafeiriou@ppcgroup.com. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Μποτών Ασφαλείας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 52024092
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/06/2024
ΑΔ: A126360
21/06/2024
ΑΔ: A126469
Προϋπολογισμός: € 111.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας