ΔΠΕΚΕ 51824113 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 17/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/07/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Μπαντής Σ.Σπακουρής
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Μπαντή Απόστολο και τον κο Στρατή Σπακουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.bantis@ppcgroup.com και s.spakouris@ppcgroup.com.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του έργου ανασχεδιασμού του νέου δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ για το 2025

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51824113
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/07/2024
ΑΔ: A126545
Συμπλήρωμα 1 17/07/2024
ΑΔ: A126635
Προϋπολογισμός: € 1.121.591,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας