ΔΑΕ 22050 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/09/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/09/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Αυγερινόπουλος Ε.Παπαθανασίου
Υποβολή: ΔΑΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “Tender” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργική Αναβάθμιση του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Επιχείρησης»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΑΕ 22050
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/09/2022
ΑΔ: A121379
16/09/2022
ΑΔ: A121484
Προϋπολογισμός: € 56.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας