ΔΥΣ/23029 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 25/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Λ.Μπούρα, τηλ.: 2105292421 & Ν.Παπανικολάου, τηλ.: 2105293978
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΣ/23029
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/05/2023
ΑΔ: A123376
Συμπλήρωμα 1 25/05/2023
ΑΔ: A123563
Προϋπολογισμός: € 303.123,04 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λήψη
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη