ΔΥΣ/2222008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/03/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/04/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου, τηλ.: 210 5293977
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μηχανικού σε θέματα επίβλεψης και ελέγχου μελετών για την κατασκευή και ανακαίνιση 146 Καταστημάτων Πώλησης (ΚΠ) και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών γραφείου προς πλαισίωση των υπηρεσιών μηχανικού

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΣ/2222008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/02/2022
ΑΔ: A119636
Συμπλήρωμα 1 18/02/2022
ΑΔ: A119666
Συμπλήρωμα 2 24/03/2022
ΑΔ: A119707
Προϋπολογισμός: € 2.130.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη