ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54124012 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 04/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Φουρίδης, Ε. Κοτσαλή
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ) οδός Κάνιγγος, αριθ. 27, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Κοτσαλή, (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.kotsali@ppcgroup.com, τηλέφωνο +30 210 330 7263) και τον κ. Γεώργιο Φουρίδη (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο g.fouridis@ppcgroup.com, τηλέφωνο +30 210 330 7278).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών «IP Transit με ενσωματωμένη προστασία από DDoS»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54124012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/06/2024
ΑΔ: A126440
Συμπλήρωμα 1 04/07/2024
ΑΔ: A126549
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)