ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54023022 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/08/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/09/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ξ. Λαμπροπούλου
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ). Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ξ. Λαμπροπούλου, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.lampropoulou@dei.gr και την κα. Ει. Σαρρή, με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ei.sarri@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού CPE και υπηρεσιών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54023022
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/07/2023
ΑΔ: A124056
30/08/2023
ΑΔ: A124281
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)