ΔΥΛ-ΑΕΨΣ-5754230001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τριανταφυλλιώ Κομματά 2117507592, Σταυρούλα Καρεσιώτη 2117507604
Υποβολή: Αθήνα
ΔΕΗ/ΔΥΛ-ΑΕΨΣ Λ. Αλεξάνδρας 119, Τ.Κ. 11475, Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αναβάθμιση των Linux Servers της ΔΕΗ, με σκοπό την απαιτούμενη ετοιμότητά τους για την μετάπτωση τους στο Azure Cloud

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΛ-ΑΕΨΣ-5754230001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής