ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0070 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 11/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/08/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ.0030-2105292028), την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486), την κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 0030-2105292628) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (τηλ. 0030-6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@ppcgroup.com, c.chatsidou@ppcgroup.com, a.kosti@ppcgroup.com και n.zafeiropoulou@ppcgroup.com ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597).
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292680). Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ.0030-2105292028), την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486), την κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 0030-2105292628) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (τηλ. 0030-6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@ppcgroup.com, c.chatsidou@ppcgroup.com, a.kosti@ppcgroup.com και n.zafeiropoulou@ppcgroup.com ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597). Η Βεβαίωσης Επίσκεψης θα χορηγείται, στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης από τον κο. Κωνσταντίνο Σγάντζο (τηλ. 0030-2791025045, K.Sgantzos@ppcgroup.com) και την κα. Τριανταφυλλιά Αγαπίδου (τηλ. 0030-6970006173, T.Agapidou@ppcgroup.com)"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης ραδιενεργών πηγών Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0070
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/07/2024
ΑΔ: A126522
Συμπλήρωμα 1 05/07/2024
ΑΔ: A126554
Συμπλήρωμα 2 11/07/2024
ΑΔ: A126608
Προϋπολογισμός: € 294.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής