ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0029 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή τηλ. 2105292028, κα Χατσίδου Χριστίνα τηλ. 2105292486 & κα Κωστή Αντιγόνη τηλ. 2105292628
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028), την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και την κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 00302105292628) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr, c.chatsidou@dei.gr, a.kosti@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597). Η Βεβαίωση Επίσκεψης, θα χορηγείται στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης από τον κ. Βαρουτά Ιωάννη (τηλ. 0030-2791022151) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο I.Varoutas@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0029
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2022
ΑΔ: A122215
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής