ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/10/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/11/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή (τηλ. 2105292028), κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 2105292486) & κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 2105292628)
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και την κα Κωστή Αντιγόνη (τηλ. 0030-2105292628) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr, c.chatsidou@dei.gr, a.kosti@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597). Η Βεβαίωση Επίσκεψης θα χορηγείται, στον πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, στο Κλιμάκιο Επίβλεψης Έργων Απόσυρσης Σταθμών Παραγωγής Δ. Μακεδονίας της ΔΔΑΜΠ, Διεύθυνση 9° χλμ ΠΕΟ Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας από τον κ. Τουρουντζή Νικόλαο, (τηλ. 003024630 59231 - N.Tourountzis@dei.gr καθώς και από τον Υπεύθυνο Έργων Νότιας Ελλάδας της ΔΔΑΜΠ (Γ’ Σεπτεμβρίου 22 10432 Αθήνα), κ. Χρόνη Κωνσταντίνο K.Ghronis@dei.gr – (τηλ. 0030- 2105292754).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Απεγκατάσταση, διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση ραδιενεργών πηγών στις προς απόσυρση Λιγνιτικές Μονάδες και Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/06/2022
ΑΔ: A119994
Συμπλήρωμα 1 07/07/2022
ΑΔ: A121101
Συμπλήρωμα 2 25/07/2022
ΑΔ: A121204
Συμπλήρωμα 3 07/09/2022
ΑΔ: A121396
Συμπλήρωμα 4 29/09/2022
ΑΔ: A121597
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 21/10/2022
ΑΔ: A121763
Προϋπολογισμός: € 2.368.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής