ΔΠΛΠ-902351 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Γκριτζέλη Αναστασία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.gkritzeli@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105292765.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με την Πρόσκληση είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ). Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Γκριτζέλη Αναστασία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.gkritzeli@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105292765."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια σπειρών στάτη γεννήτριας ΥΗΣ Πλατανόβρυσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902351
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/07/2023
ΑΔ: A124110
Συμπλήρωμα 1 23/08/2023
ΑΔ: A124235
Συμπλήρωμα 2 20/09/2023
ΑΔ: A124439
Προϋπολογισμός: € 800.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΔΠΛΠ-902351 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη