ΔΠΛΠ-902216 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/06/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: παρέχονται από την κ .Ελένη Ματιάτου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο …………………….. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη(τηλ.: +30 210 5293814) και την κα Κάγκανη Ζωή(τηλ. :+30 2105293802) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Z.Kagkani@dei.gr και για τεχνικά θέματα από τον κ. Αθ. Ψύχα και κ. Βας. Φλωρίδη"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια-κατασκευή δύο (2) Ηλεκτροκινητήρων Μ.Τ. 6KV για τις ανάγκες εκκίνησης των Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου"

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902216
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/05/2022
ΑΔ: A119826
Συμπλήρωμα 1 02/06/2022
ΑΔ: A119922
Συμπλήρωμα 2 17/06/2022
ΑΔ: A119999
Προϋπολογισμός: € 450.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής