ΔΠΛΠ-902204 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/07/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή τηλέφωνο 210 5230301/5234301
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και z.kagkani@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, και Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902204
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2022
ΑΔ: A119628
Συμπλήρωμα 1 03/03/2022
ΑΔ: A119687
Συμπλήρωμα 2 18/03/2022
ΑΔ: A119703
Συμπλήρωμα 3 21/04/2022
ΑΔ: A119763
Συμπλήρωμα 4 09/05/2022
ΑΔ: A119806
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 25/05/2022
ΑΔ: A119887
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 10/06/2022
ΑΔ: A119968
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 17/06/2022
ΑΔ: A119997
Ανακ. & Συμπλήρωμα 8 28/06/2022
ΑΔ: A121049
Προϋπολογισμός: € 831.943,68 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-ΔΠΛΠ-902204 Λήψη