ΔΠΛΠ 902101 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/02/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.2105293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση Δοκιμές και θέση σε λειτουργία Πίνακα Ελέγχου Προστασιών και Λειτουργίας(PLC) καθώς και συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας (HMI), δύο (2) Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S στον ΑΣΠ Χίου και δύο (2) Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S στον ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ 902101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2021
ΑΔ: A119433
Συμπλήρωμα 1 22/12/2021
ΑΔ: A119441
Συμπλήρωμα 2 13/01/2022
ΑΔ: A119510
Συμπλήρωμα 3 24/01/2022
ΑΔ: A119551
Προϋπολογισμός: € 496.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_902101 Λήψη