ΔΠΛΠ-1965 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 17/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292442) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση v.mavropoulou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292442) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση v.mavropoulou@ppcgroup.com. Η χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου παρέχεται από την κα Πισκόπου Θεοδούλη στο τηλέφωνο 2292064256 και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο t.piskopou@ppcgroup.com και με την κα Νίνου Μαρία, στο τηλέφωνο 2292064256 και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο m.ninou@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστήριξη της λειτουργίας του Εστιατορίου και του Κυλικείου του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1965
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2024
ΑΔ: A126485
Συμπλήρωμα 1 05/07/2024
ΑΔ: A126562
Συμπλήρωμα 2 10/07/2024
ΑΔ: A126599
Συμπλήρωμα 3 17/07/2024
ΑΔ: A126642
Προϋπολογισμός: € 80.560,09 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής