ΔΠΛΠ-1959 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Vasilopoulou@ppcgroup.com (210-5292680) και τον κο Ζήση (210 5293471) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο v.zisis@ppcgroup.com (210-5293471)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Vasilopoulou@ppcgroup.com (210-5292680) και τον κο Ζήση (210 5293471) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο v.zisis@ppcgroup.com (210-5293471) και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης στον ΑΗΣ Σορωνής από τον κο Κ. Χατζηπέτρο (2241041275) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο k.chatzipetros@ppcgroup.com.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή πλακών για τα ψυγεία ενδιαμέσου (τιτανίου) και τα ψυγεία λαδιού (ανοξείδωτα) VICARB V110 των Μονάδων Diesel Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1959
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/06/2024
ΑΔ: A126353
Συμπλήρωμα 1 27/06/2024
ΑΔ: A126502
Συμπλήρωμα 2 15/07/2024
ΑΔ: A126625
Προϋπολογισμός: € 44.900,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής