ΔΠΛΠ-1776 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2023 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: " Πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής, παρέχονται από τους κ.κ. Γεώργιο Σημαντηράκη, Bασίλειο Ευστρατίου και Σταύρο Πελεκάση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Simantirakis@dei.gr / V.Efstratiou@dei.gr και S.Pelekasis@dei.gr . "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έρευνα αγοράς προμηθευτών για την απόκτηση ενός ή δύο Αεριοστροβίλων συνολικής ισχύος 25MWe για τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Σορωνής στη Ρόδο

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1776
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/01/2023
ΑΔ: A122464
Συμπλήρωμα 1 01/03/2023
ΑΔ: A122749
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής