ΔΠΛΠ-1730 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/12/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Δ. Ζαφείρη στη διεύθυνση aspsamos@dpan.gr και τηλ. (+30) 2273092504 για την Ομάδα Α, από τον κ. Π. Γαβρίδη στη διεύθυνση aspkos@dpan.gr και τηλ. (+30) 2242059260 για την Ομάδα Β, από τον κ. Γ.Κουνδουράκη στη διεύθυνση g.koundourakis@dei.gr και τηλ. (+30)2245022588 για τους ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης και Μεγίστης της Ομάδας Γ, και από τον κ. Σ. Ρωμανό στη διεύθυνση aspkalimnos@dpan.gr και τηλ. (+30)2243028009 για τον ΑΣΠ Καλύμνου της Ομάδας Γ. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης στους ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΠΣ Σύμης και ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Καλύμνου της ΔΕΠΑΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1730
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/11/2022
ΑΔ: A121850
Συμπλήρωμα 1 07/11/2022
ΑΔ: A121902
Συμπλήρωμα 2 16/11/2022
ΑΔ: A121982
Συμπλήρωμα 3 30/11/2022
ΑΔ: A122068
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 13/12/2022
ΑΔ: A122158
Προϋπολογισμός: € 2.810.182,02 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής