ΔΠΛΠ-1636 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/03/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/04/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου Τηλ. (210-5292680) και Ι.Καρολεμέα (τηλ. 2105292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και ko με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Σ. Σίνη, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση, s.sinis@dei.gr, τηλ. (+30) 2292064329 και κ. Γ. Θεοχαρόπουλο με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.theocharopoulos@dei.gr , τηλ. (+30) 2292064333.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστρόβιλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1636
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/01/2022
ΑΔ: A119500
Συμπλήρωμα 1 31/01/2022
ΑΔ: A119593
Συμπλήρωμα 2 03/03/2022
ΑΔ: A119689
Συμπλήρωμα 3 18/03/2022
ΑΔ: A119702
Προϋπολογισμός: € 1.327.247,32 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής