ΔΠΛΠ-1310676 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 19/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/08/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και την κα. Σ. Τσάκαλη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@ppcgroup.com και s.tsakali@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105230301 Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και την κα. Σ. Τσάκαλη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@ppcgroup.com και s.tsakali@ppcgroup.com "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

« Kατασκευή δύο νέων μεταλλικών δεξαμενών καυσίμου ντίζελ στον ΑΣΠ Χίου».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310676
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/07/2024
ΑΔ: A126589
Συμπλήρωμα 1 11/07/2024
ΑΔ: A126610
Συμπλήρωμα 2 19/07/2024
ΑΔ: A126652
Προϋπολογισμός: € 1.100.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής