ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-Ζ220-1200090473 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/01/2023 - 13:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κυρία Θ. Αντωνίου, τηλ. 2331 0 44041
Υποβολή: COSMOONE tenderONE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
COSMOONE tenderONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού από Βέροια στον ΥΗΣ Σφηκιάς και αντίστροφα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-Ζ220-1200090473
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/01/2023
ΑΔ: A122378
Προϋπολογισμός: € 26000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ