ΔΕΘΥΠ-ΓΛΑΥΚΟΣ-Ζ220-1200074927 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/07/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ: 2641098284
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟΥ/ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ / Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές Εργασίες Επιτήρησης και Λειτουργίας ΥΗΣ Γλαύκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΓΛΑΥΚΟΣ-Ζ220-1200074927
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/06/2021
ΑΔ: A118786
Συμπλήρωμα 1 13/07/2021
ΑΔ: A118853
Προϋπολογισμός: € 66000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ