ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-22682 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/09/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/09/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Υπεύθυνος : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ Υποτομεάρχης ΤΣΠ Σκύρου Τηλ: 22220 93439 Fax: 22220 93440 email: K.Fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τον ΤΣΠ Σκύρου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-22682
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
05/09/2022
ΑΔ: A121384
Προϋπολογισμός: € 16.050 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ