ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-22437 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/06/2022 - 15:59

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φεργάδης Κων/νος τηλ:22220 93439
Υποβολή: ΣΚΥΡΟΣ
email : K.Fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Πρόσκληση: Τεύχος: ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-22437
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 11.378 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ