ΤΚΗΜΕ-222 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/06/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/07/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αγγ. Κωστόπουλος Τηλ.: 210 9008821
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 10 MW th με υγραέριο (LPG)/πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Μεγαλόπολης – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΤΚΗΜΕ-222
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/06/2020
ΑΔ: A116204
Συμπλήρωμα 1 23/06/2020
ΑΔ: A116240
Προϋπολογισμός: € 700.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ