ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200081421 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2022 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΛΟΥΚΙΑ τηλ: 22410 49039
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
email: E.Laou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση Επιβατηγών Οχημάτων για τους Κλάδους Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ και ΑΗΣ Κατταβιάς.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200081421
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.880 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ