ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079899 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/06/2022 - 09:23 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νικόλαος Μπάτης τηλ: 22410 49046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
email: ni.batis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μίας κάρτας Κεντρικής Μονάδας επεξεργασίας CPU του Οίκου WOODWARD για το σύστημα ελέγχου του Αεροστροβίλου GE TM2500+

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079899
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/06/2022
ΑΔ: A119919
Συμπλήρωμα 1 17/06/2022
ΑΔ: A119986
Προϋπολογισμός: € 13.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ