ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079670 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/06/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2022 - 13:27 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σαββάκης Νικόλαος τηλ: 22410 49038
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
email: N.Savvakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ATLAS COPCO ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200079670
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/05/2022
ΑΔ: A119903
Συμπλήρωμα 1 08/06/2022
ΑΔ: A119939
Προϋπολογισμός: € 9.777,39 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ