ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 1200083254 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/09/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κλάδου Χριστίνα 2810376362
Υποβολή: ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
ΔΕΠΑΝ /ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Κλάδου Χριστίνα τηλ 2810376362 emai: c.kladou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών Diesel- Ελατήρια Εμβόλων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 1200083254
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
24/08/2022
ΑΔ: A121324
Προϋπολογισμός: € 18.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ