ΔΕΠΑΝ-25123054 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. Ρούκη
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Προμήθεια Ανταλλακτικών εναλλακτών ψύξης χιτωνίων, αέρα σάρωσης και λαδιού (κατασκευής FUO Rumia) των κινητήρων Cegielski – Sulzer 9RΤΑF58 μονάδων Νο.1 & 2 του ΑΣΠ Χίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123054
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/05/2023
ΑΔ: A123371
10/05/2023
ΑΔ: A123410
15/05/2023
ΑΔ: A123463
Προϋπολογισμός: € 80.383 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ