ΔΕΠΑΝ-25123038 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.Κιουσης τηλ:2109008703
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
email: N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδων ΜΑΝ 7K60MC-S

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123038
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/03/2023
ΑΔ: A122832
Προϋπολογισμός: € 40.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ