ΔΕΠΑΝ-25123027 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/03/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Κιούσης τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΧΙΟΣ
email: N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες για τη γενική συντήρηση 16.000h Μονάδας Νο4 τύπου MAN9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123027
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/03/2023
ΑΔ: A122827
14/03/2023
ΑΔ: A122851
22/03/2023
ΑΔ: A122944
Προϋπολογισμός: € 68.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ