ΔΕΠΑΝ-25123023 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Κιούσης τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
email: N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανέλκυση και μεταφορά κινητήρα από τον ΤΣΠ Αμοργού στο συνεργείο Ασπροπύργου και αντίστροφα.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123023
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 5.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ