ΔΕΠΑΝ-25123018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κιούσης Νικόλαος τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
n.kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά 175m^3 απιονισμένου νερού από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στον ΑΣΠ Κω.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/02/2023
ΑΔ: A122671
Προϋπολογισμός: € 30.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ