ΔΕΠΑΝ-25122187 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/01/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κιούσης Νικόλαος τηλ:2109008703
Υποβολή: Λ. Συγγρού 112 - ΑΘΗΝΑ
email: n.kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες συντήρησης μιας γεννήτριας τύπου SVL375kVA

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122187
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
04/01/2023
ΑΔ: A122275
Προϋπολογισμός: € 3.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ