ΔΕΠΑΝ-25122182 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/01/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κιούσης Νικόλαος τηλ:210 9008703
Υποβολή: Λ. Συγγρού 112 -ΑΘΗΝΑ
email : n.kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών υπερπληρωτή ABB VTR714.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122182
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/12/2022
ΑΔ: A122186
Προϋπολογισμός: € 86.960 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ