ΔΕΠΑΝ-25122176 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/12/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/12/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρούκη Πωλίνα
Υποβολή: Αθήνα
Ρούκη Πωλίνα Νικος Κιουσης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης 6 πεδίων και Δ/Κ ΜΤ κατασκευής ΑΒΒ του ΑΣΠ Καρπάθου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122176
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
16/12/2022
ΑΔ: A122182
Προϋπολογισμός: € 14.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ