ΔΕΠΑΝ-25122175 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 18/05/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κιούσης Νικόλαος
Υποβολή: ΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο: 210 9008703 email : N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή δικτύου πετρελαίου diesel στον ΑΣΠ Άνδρου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122175
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/05/2023
ΑΔ: A123412
18/05/2023
ΑΔ: A123513
Προϋπολογισμός: € 47.540 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ