ΔΕΠΑΝ-25122173 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/12/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κιούσης Νικόλαος τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΔΕΠΑΝ/ΤΥΠ Λ. Συγγρού 112 Αθήνα
email: N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας σε Σταθμούς Παραγωγής.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122173
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/11/2022
ΑΔ: A122017
Προϋπολογισμός: € 71.408 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ