ΔΕΠΑΝ-25122170 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/11/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νικόλαος Κιούσης τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ-Λ. Συγγρου 112
email: n.kiousis@dei.gr Πληροφορίες : Σταυροπούλου Φαλταίνα email: f.stavropoulou@dei.gr τηλ: 210 9008806

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση γεννητριών Leroy Sommer LSA51.2S55/4P

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122170
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
04/10/2022
ΑΔ: A121815
09/11/2022
ΑΔ: A121920
Προϋπολογισμός: € 28.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ