ΔΕΠΑΝ-25122164 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/11/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κιούσης Νικόλαος τηλ: 210 9008703
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ- Λ. Συγγρού 112
email: n.kiousis@dei.gr Πληροφορίες Σταυροπούλου Φαλταίνα email: f.stavropoulou@dei.gr τηλ: 210 9008806

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή κεφαλών κυλίνδρου για μηχανές MITSUBISHI S16RPTA

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122164
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 24.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ