ΔΕΠΑΝ-25122154 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/11/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/11/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Κιούσης τηλ :210 9008703
Υποβολή: ΔΕΠΑΝ/ Λ. Συγγρού 112 ΑΘΗΝΑ
email: N.Kiousis@dei.gr Σταυροπούλου Φαλταίνα τηλ:210 9008806 email: F.Stavropoulou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδων MAN9K60MC-S

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122154
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 21/10/2022
ΑΔ: A121752
04/11/2022
ΑΔ: A121916
Προϋπολογισμός: € 70.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ