ΔΕΠΑΝ-25122140 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/10/2022 - 12:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ρούκη Πωλίνα & Νικόλαος Κιούσης
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Ρούκη Π. email p.rouki@dei.gr Κιούσης Νικόλαος email n.kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών γεννήτριας τύπου LEROY SOMMER LSA51.2S55/4P

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25122140
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 27.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ